Liste der Museen auf den Cookinseln

Zu den Museen auf den Cookinseln gehören: Te Ara – Museum of Cultural Enterprise, Cook Islands Library & Museum, Pa Ariki’s Takitumu Palace Museum und Bergman Gallery. Das Cook Islands National Museum ist das größte Museum des Landes. Das Cook Islands Museum ist eines der größten Museen der Welt.

Leave a Reply